[TRC] - Accordlands "Making of a new Pantheon"

Game OVER man, game over!

Jeg lukker kampagnen ned gutter, tak for engagementet, måske en dag vil jeg game-masterer igen.

- Hüber
View
Session 4
Vejen til Coranth

På vej mod Coranth stødte vores helte på adskillige grupper af folk, som flygtede mod havet, i sikkerhed for elverne. Raymonds Helte stoppede hver gang op for at hjælpe de lidende, indgyde håb og yde den hjælp som de havde brug for.

Nogle af flygtningene fortalte om frygtelige ting, der var sket i byen Orgith. Da vores helte ankom til byen blev de mødt af et frygteligt syn: 4 lemlæstede lig var hængt op på gatehuset. Hope bragte en af ridderne tilbage til livet. Han kunne fortælle at Elverne havde angrebet byen. De brugte store underlige frygtindgydende monstre til at smadre væggene. Ridderen døde i en duel med en elven commander.

Længere inde i byen stødte vores helte på en gruppe dværge i kamp med en større gruppe udøde, ledt an af 5 udøde elvere. Dværgene belønnede os ved at fortælle os om faren fra dybet. En kæmpe horde af Abyssals, styrket af Dragens blod, har overløbet Den Gyldne Økse i Dybet, og er nu på vej mod overfladen for at sprede død og ødelæggelse over alt.

Vi beslutter at følges med dværgene til Coranth, men tager en hurtig detour ud til en Elven War Camp som ligger på vejen.

View
Session 3
Kaptajn Raclesis den Smukke

De brave eventyrere har besluttet at tage ud til [[Vagttårnet]] hvor Kaptajn Raclesis den Smukkes scouting force (på 2000 udøde elvere) er blevet spottet. De foreslår at Greve Cullen tager med, og efter en kort diskussion blandt hans rådgivere beslutter også Sir Robert at tage med.

På vej derud bliver gruppen overfaldet af en lille scouting unit, som dog hurtigt bliver gjort ukampdygtige. Sergeant Tiron blev ført tilbage til livet, og indvilligede til at føre os til Kaptajn Raclesis

Magellan Of Genecourt og Sir Robert bliver uenige om hvordan den videre færd skal planlægges (og hvilke detaljer af planen som Sir Robert har brug for at vide). Magellans douchiness gør at situationen eskalerer til en duel som Sir Robert taber uden overhovedet at ramme Magellan.

Gruppen vandrede ind i midten af lejren og krævede at tale med Kaptajn Raclesis den Smukke. Raclesis var imponeret over gruppens dristighed, og inviterede dem til forhandlingsbordet. Efter en længere forhandling blev begge parter enige om at afslutte situationen ved en duel. Når vi vinder vil Elverne forlade domænet og frigive de udøde til endelig hvile. Hvis Elverne snyder og på magisk vis vinder, så vil menneskene forlade domænet og overlade det til elverne.

Greve Cullen ønskede at Raymond Silver Shield skulle tage duellen, men da han ikke var til stede måtte Magellan tage duellen istedet. Efter Magellans første sving med sit store tohåndssværd faldt Kaptajn Raclesis den Smukke sammen og måtte se sig slået. Necromancer-rådgiveren Aquila prøvede at overtage kontrollen med elverne og nægtede at ære duellen, men Løjtnant Ascal var hurtig og veltalende nok til at overbevise elverne om at ære Kaptajn Raclesis den Smukkes ord og aftale.

Greve Cullen fik mulighed for at tage afsked med sin afdøde far, Lerreth Blackram, og lordens jordiske rester blev bragt tilbage til Sentinel Keep. The Remnants of Hope blev i elverlejren og sørgede for at de overholdt aftalen med at dismantle de udøde.

View
Session 1

Roubarb

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.