[TRC] - Accordlands "Making of a new Pantheon"

Session 3

Kaptajn Raclesis den Smukke

De brave eventyrere har besluttet at tage ud til [[Vagttårnet]] hvor Kaptajn Raclesis den Smukkes scouting force (på 2000 udøde elvere) er blevet spottet. De foreslår at Greve Cullen tager med, og efter en kort diskussion blandt hans rådgivere beslutter også Sir Robert at tage med.

På vej derud bliver gruppen overfaldet af en lille scouting unit, som dog hurtigt bliver gjort ukampdygtige. Sergeant Tiron blev ført tilbage til livet, og indvilligede til at føre os til Kaptajn Raclesis

Magellan Of Genecourt og Sir Robert bliver uenige om hvordan den videre færd skal planlægges (og hvilke detaljer af planen som Sir Robert har brug for at vide). Magellans douchiness gør at situationen eskalerer til en duel som Sir Robert taber uden overhovedet at ramme Magellan.

Gruppen vandrede ind i midten af lejren og krævede at tale med Kaptajn Raclesis den Smukke. Raclesis var imponeret over gruppens dristighed, og inviterede dem til forhandlingsbordet. Efter en længere forhandling blev begge parter enige om at afslutte situationen ved en duel. Når vi vinder vil Elverne forlade domænet og frigive de udøde til endelig hvile. Hvis Elverne snyder og på magisk vis vinder, så vil menneskene forlade domænet og overlade det til elverne.

Greve Cullen ønskede at Raymond Silver Shield skulle tage duellen, men da han ikke var til stede måtte Magellan tage duellen istedet. Efter Magellans første sving med sit store tohåndssværd faldt Kaptajn Raclesis den Smukke sammen og måtte se sig slået. Necromancer-rådgiveren Aquila prøvede at overtage kontrollen med elverne og nægtede at ære duellen, men Løjtnant Ascal var hurtig og veltalende nok til at overbevise elverne om at ære Kaptajn Raclesis den Smukkes ord og aftale.

Greve Cullen fik mulighed for at tage afsked med sin afdøde far, Lerreth Blackram, og lordens jordiske rester blev bragt tilbage til Sentinel Keep. The Remnants of Hope blev i elverlejren og sørgede for at de overholdt aftalen med at dismantle de udøde.

Comments

adolmius tr0llmand

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.